Com funciona la signatura electrònica?

La signatura electrònica és legalment vinculant

La signatura electrònica a tota la UE es regeix pel Reglament d’Identificació Electrònica, Autenticació i Serveis de Confiança (eIDAS), un conjunt de normes per a la identificació electrònica i els serveis de confiança per a transaccions electròniques. eIDAS defineix 3 nivells de signatures electròniques; signatura electrònica simple, avançada i qualificada.

Una signatura electrònica avançada basada en un certificat qualificat compleix els mateixos requisits legals que una signatura manuscrita en paper.

Signatures electròniques vinculants en documentació

Totes les nostres signatures electròniques són signatures electròniques avançades perquè estan:

• Vinculades al signant de manera única

• Creades de manera que permeten al signant mantenir el control

• Lligades al document de forma que qualsevol canvi posterior de les dades sigui perceptible.

Evidència i custodia documental

Document d’evidències per a la signatura electrònica

Document d’evidències:

És el document probatori en PDF que recull totes les evidències electròniques generades durant el procés de signatura:

  • Dades relacionades amb correus electrònics certificats i SMS certificats enviats i rebuts, com ara: contingut, adreces de correu electrònic, números de telèfon mòbil, IP implicades, dies i hores de les comunicacions escrites
  • Els documents signats
  • Els annexos tècnics
  • OTP, Click-to Sign o signatura biomètrica
  • Adjunts

L’evidència documental està signada digitalment i amb un segell de temps d’una Autoritat de Certificació. Per tant, el contingut es manté inalterable.

Pots accedir a l'evidència documental dels processos de signatura electrònica:

Emetem una evidència documental amb totes les dades de la comunicació; aquesta evidència la pots consultar i descarregar des del teu compte.

Custodia documental dels documents signats electrònicament

Custodia documental:

Els documents pujats al núvol durant el procés de signatura (rebuts, nòmines, documents compulsats, documents d’identitat...) es mantenen sota custòdia documental durant 5 anys.

Com funciona la signatura electrònica?

Com l’utilitzo?

Prova-ho ara. Paga només per l’ús, sense compromisos ni lletra petita.

Vull provar-ho!
API de signatura electrònica gratuïta

API de signatura electrònica gratuïta

La nostra API gratuïta et permetrà integrar una solució completa de signatura electrònica amb el teu CRM, ERP o aplicació mòbil.

Descobrir l’API
Paga només per l’ús

Paga només per l’ús

Amb Click & Sign només pagaràs per l’ús, sense quotes fixes ni consum mínim. A més, podràs calcular prèviament el preu.

Veure els preus